Make your own free website on Tripod.com
ke laman utama syarikat.com
 
 
Selamat mengunjungi laman Manual Amalan Syarikat. Melalui laman ini anda akan disajikan dengan rujukan berkaitan dengan prosedur, senarai semak, contoh draf, dan dokumentasi amalan syarikat.
 
Sila klik mana-mana tajuk yang anda ingin rujuk. Tiap-tiap tajuk mempunyai laman-laman yang berkaitan dengannya. Memandangkan terdapat pertalian yang panjang dan kompleks di antara laman-laman dalam sesuatu tajuk, anda barangkali perlu sentiasa kembali ke laman asalnya.