Make your own free website on Tripod.com
ke laman utama syarikat.com
 
KE LAMAN BERIKUTNYA
 
Prosedur ini mengandungi 10 laman. Tiap-tiap laman mempunyai purata 3 helaian kertas A4. Memandangkan saiz laman ini agak besar, anda perlu menggelongsor pada taipa-tiap laman. Prosedur yang terkandung dalam laman ini perlu saling dirujuk bersama laman draf (7 laman) dan laman senarai semak. Perhatikan rantaian berikut, klik mana yang berkaitan setiap kali anda perlu merujuk draf tertentu yang disebutkan dalam laman ini.
 
Senarai Semak
 
Draf 1
 
Draf 2
 
Draf 3
 
Draf 4
 
Draf 5
 
Draf 6
 
Draf 7
 
Selamat merujuk!