Make your own free website on Tripod.com
ke laman utama syarikat.com
 
 
Laman ini mengandungi senarai semak yang berguna dalam amalan kesetiausahaan syarikat. Contoh draf yang disenaraikan ini adalah sebagai peringatan kepada anda dalam melaksanakan prosedur kesetiausahaan syarikat. Anggaplah ianya sebagai penggenap kepada prosedur & amalan kesetiausahaan syarikat (mana yang berkaitan).
 
 
Klik mana-mana satu daripada senarai semak di bawah untuk merujuk senarai semak yang berkaitan:
 
Senarai Semak Penggulungan Sukarela Oleh Anggota Syarikat