ke laman utama syarikat.com
 
 
Laman ini ditujukan khusus untuk anda yang telah atau bakal menjadi Pemegang Saham (sebenarnya Pemegang Syer!) terutamanya dalam syarikat Sendirian Berhad. Laman ini mengandungi beberapa aspek penting yang perlu diketahui, difahami dan dihayati oleh Pemegang Saham syarikat. Jika anda mempunyai apa-apa kemusykilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Saham syarikat, anda boleh isi dan hantar borang kemusykilan atau merujuk laman soal jawab atau terus e-mel kepada RODZI.COM. Seboleh yang mungkin saya akan cuba mengemaskinikan panduan ini dari semasa ke semasa.
 
Sila klik mana-mana tajuk di bawah untuk merujuk panduan tertentu mengenai pemegangan saham syarikat. Selamat merujuk!