ke laman utama syarikat.com
 
 
RODZI.COM akan cuba dari semasa ke semasa mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai undang-undang syarikat di Malaysia. Fokus utama laman ini adalah kepada perlunya reformasi kepada Akta Syarikat 1965 terutamanya dalam memastikan amalannya lebih mudah dan berkesan. Memandangkan undang-undang syarikat lebih berbentuk mekanisme korporat maka sesungguhnya mobilisasinya juga haru tangkas dan mengambil jalan mudah (bukan ambil mudah!). Ikuti komentar dan cadangan oleh RODZI.COM dari semasa ke semasa. Bagi anda yang mempunyai idea baru (terutamanya yang luar biasa!) anda sesungguhnya dialu-alukan untuk menyampaikan idea anda itu kepada RODZI.COM.
 
Klik mana-mana satu daripada perspektif yang tersenarai di bawah yang ingin anda terokai bersama: