ke laman utama syarikat.com
 
 
RODZI.COM akan cuba menyiarkan dari semasa ke semasa tafsiran kepada seksyen-seksyen tertentu kepada Akta Syarikat 1965, yang dianggap penting. Seksyen-seksyen yang dipilih akan cuba ditafsirkan secara yang ringkas dan mudah sekira-kira yang membolehkan anda memahami mesej sebenar di sebalik sesuatu peruntukan dan kenapa peruntukan berkaitan diperkenalkan.
 
Memandangkan tafsiran seksyen-seksyen yang bakal disajikan itu memerlukan masa untuk disiarkan di web, anda diminta supaya sentiasa menerokai laman web RODZI.COM dari semasa ke semasa untuk melihat senarai kes mahkamah yang terkini. Selamat merujuk!