ke laman utama syarikat.com
 
 
Laman ini akan dimuatkan dengan isu-isu terkini yang menyentuh syarikat dari perspektif undang-undang. Sila lawati laman ini dari semasa ke semasa untuk mengikuti perkembangan mutakhir mengenai isu-isu perundangan syarikat.
 
gari  panduan penubuhan yayasan
 
Baru-baru ini ROC telah mengeluarkan garis panduan penubuhan syarikat kebajikan di bawah seksyen 24 Akta Syarikat 1965. Disajikan untuk anda garis panduan yang lengkap mengenainya.
 
permohonan s.308
 
Sebelum ini pengkenselan syarikat dari daftar di bawah seksyen 308 Akta Syarikat 1965 hanya dibuat atas budi bicara Pendaftar Syarikat. Kesannya jarang sekali syarikat dikenselkan di bawah seksyen berkenaan. Pada tahun 1997 ROC melancarkan operasi Ops Seksyen 308 yang bertujuan merancakkan proses pengkenselan syarikat lengai dari daftar syarikat. Kini ROC mengeluarkan garis panduan mengenainya bagi menggalakkan syarikat lengai supaya dikenselkan dari daftar syarikat. syarikat.com menyiarkan untuk anda garis panduan berkenaan.