Make your own free website on Tripod.com
ke laman utama syarikat.com
 
 
Melalui laman ini anda akan disediakan dengan sumber rujukan yang komprehensif mengenai prosedur dan amalan kesetiausahaan syarikat. Prosedur dan amalan ini perlu dirujuk bersama draf kesetiausahaan syarikat dan akhirnya perlu disemak bersama dengan senarai semak kesetiausahaan syarikat. Prosedur yang disenaraikan bukan sahaja menepati kehendak undang-undang tetapi juga menepati keperluan pengurusan.
 
 
Klik mana-mana satu daripada prosedur yang tersenarai di bawah untuk merujuk prosedur dan amalan yang berkaitan:
 
Prosedur Penggulungan Sukarela Oleh Anggota (Members' Voluntary Winding-Up)