-ke laman utama syarikat.com
 
 
Laman ini ditujukan khusus untuk anda yang telah atau akan menjawat jawatan Pengarah Syarikat terutamanya dalam syarikat Sendirian Berhad. Laman ini mengandungi boleh dikatakan apa sahaja yang anda perlu tahu mengenai kepengarahan syarikat dari perspektif undang-undang. Jika anda mempunyai apa-apa kemusykilan mengenai kepengarahan syarikat, anda boleh isi dan hantar borang kemusykilan atau merujuk laman soal jawab atau terus e-mel kepada RODZI.COM. Seboleh yang mungkin saya akan cuba mengemaskinikan panduan ini dari semasa ke semasa.
 
Sila klik mana-mana tajuk di bawah untuk merujuk panduan tertentu mengenai kepengarahan syarikat. Selamat merujuk!
 
Siapakah Pengarah?
 
Kelayakan & Perlantikan Pengarah
 
Pengosongan Jawatan Pengarah
 
Transaksi Kewangan Pengarah
 
Kuasa & Prosiding Pengarah
 
Kewajipan Pengarah
 
Tanggungan Pengarah